Συμμόρφωση με την εταιρική ταυτότητα

Γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της εταιρικής συμμόρφωσης. Ακολουθούμε όλες τι οδηγίες των συνεργατών μας για το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Γνωρίζουμε τη χρήση από πολλά εργαλεία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη των απαιτούμενων εργασιών με άλλες δημιουργικές ομάδες.

© 2020 Underdog Entertainment
  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

Επικοινωνία

Τηλ: +30 6945 548828

Email: info@underdogent.com

Κεντρικά / εργαστήριο:

21χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, 57006 Βασιλικά Θεσσαλονίκης