top of page

{GR} Όροι αγοράς εισιτηρίων {GR}

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας & αναστάτωσης, παρακαλούμε να προσέλθετε στον χώρο της εκδήλωσης (θέατρο, συναυλία κ.ο.κ.) τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξή της.

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, δύναται να ακυρωθούν.

Τα επίσημα σημεία πώλησης είναι τα παρακάτω:

Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, με ΑΦΜ 998988329, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της VIVA είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της VIVA.

Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης στο web ή στο facebook / Instagram και στο Site του Viva.gr

Από τα ταμεία στους χώρους της εκάστοτε Εκδήλωσης της Εταιρίας.

Για ζητήματα & πληροφορίες σχετικά με την online κράτησή σας & το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο μπορείτε να επικοινωνείτε ως εξής:

Με την Εταιρεία μας:

  • Τηλεφωνικώς στο +30 2311 829614 ή στο 6985-603020

  • Μέσω email στο tickets@underdogent.com

Με την VIVA ως εξής:

 

Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

 

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

 

Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας.

 

Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Social Media της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Τέλος διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της τιμολόγησης ζωνών καθώς και του προγράμματος της εκδήλωσης.

 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο tickets@underdogent.com ή με της εξυπηρέτησης πελατών του Viva.gr στο support@viva.grπριν την αγορά των εισιτηρίων σας.

 

Πολιτική χρήσης, ακύρωσης & αλλαγής εισιτηρίων

Δεν παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και εξαργύρωσης των εισιτηρίων που έχετε αγοράσει.

Αιτήματα για μεταβολές/αλλαγές εισιτηρίων επιτρέπονται έως και 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που αναγράφεται πάνω στα εισιτήρια. Τα αιτήματα μεταβολής/εισιτηρίων γίνονται αποδεκτά είτε εγγράφως στο email tickets@underdogent.com είτε τηλεφωνικώς στο 2310463580 και έως 24 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης που αναγράφεται στα εισιτήριά σας. Η αποστολή του αιτήματος δεν συνιστά και ταυτόχρονη αποδοχή του από την εταιρία η οποία θα το εξετάσει και θα σας απαντήσει εγγράφως.

 

Ως ακύρωση/ματαίωση εκδήλωσης ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.

 

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. πόλεμος, πραξικόπημα, απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, απεργίες, αρρώστιες, επιδημίες, ξαφνική βαριά ασθένεια, ακραία καιρικά φαινόμενα & αιφνίδιες φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, τσουνάμι, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.) η εκδήλωση αναβάλλεται σε νέα ημερομηνία και ισχύουν τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια.

 

Σε περίπτωση που η εκδήλωση δεν δύναται να αναβληθεί σε νέα ημερομηνία ή Εταιρεία θα ανακοινώσει την οριστική ματαίωση της και σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου.

 

Τα αιτήματα ακυρώσεων από ματαίωση εκδήλωσης με υπαιτιότητα της Εταιρείας, γίνονται αποδεκτά μόνο εγγράφως στο email tickets@underdogent.com και έως 24 ώρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της αρχικής εκδήλωσης.

 

Η εξαργύρωση των χρημάτων πραγματοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 90 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της εκδήλωσης.

 

Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

 

Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί ή έχει καταγραφεί στο εισιτήριο.

 

Κανονισμοί εταιρείας για την ομαλή διεξαγωγή εκδήλωσης

Μέρη της εκδήλωσης πιθανόν να φωτογραφίζονται/βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δηλώνουν δια της συμμετοχής τους ότι δεν θα έχουν καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, από την εταιρία που εκτελεί τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές ή τους χορηγούς.

Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λπ..) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.). Τα δωρεάν εισιτήρια ΑμεΑ ισχύουν για άτομα με 67% και άνω αναπηρία, , σε προβλεπόμενες θέσεις και μόνο κατόπιν επίδειξης σχετικής βεβαίωσης.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σας στο χώρο με φαγητά και ποτά.

Τα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος προγράμματος μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, προγράμματος ανταμοιβής ή διαγωνισμών εμπορικών ή μη χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των διοργανωτών.

Προσωπικά Δεδομένα

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου.

bottom of page